Katrine Kristensen

Primary tabs

Katrine Kristensen
Chain saw earring gold
USD162
  • OS
Katrine Kristensen
Large Melted Ring
USD348
  • OS
Katrine Kristensen
Thin Liquid Ring
USD101
Katrine Kristensen | Triangle Earring Silver
Katrine Kristensen | Triangle Earring Silver
Katrine Kristensen
Triangle Earring Silver
USD47
Katrine Kristensen | Triangle Earring Gold
Katrine Kristensen | Triangle Earring Gold
Katrine Kristensen
Triangle Earring Gold
USD60
Katrine Kristensen | Snake Earring Silver
Katrine Kristensen | Snake Earring Silver
  • OS
Katrine Kristensen
Snake Earring Silver
USD101
Katrine Kristensen | Small Eye Necklace Silver
Katrine Kristensen | Small Eye Necklace Silver
Katrine Kristensen
Small Eye Necklace Silver
USD482
Katrine Kristensen | Medium Half Sun Gold
Katrine Kristensen | Medium Half Sun Gold
Katrine Kristensen
Medium Half Sun Gold
USD127
Katrine Kristensen | Medium Half Sun Earring Silver
Katrine Kristensen | Medium Half Sun Earring Silver
Katrine Kristensen
Medium Half Sun Earring Silver
USD90
Katrine Kristensen | Maxi Half Sun Gold
Katrine Kristensen | Maxi Half Sun Gold
Katrine Kristensen
Maxi Half Sun Gold
USD147
Katrine Kristensen | Maxi Half Sun Earring Silver
Katrine Kristensen | Maxi Half Sun Earring Silver
Katrine Kristensen
Maxi Half Sun Earring Silver
USD107