Katrine Kristensen

Primary tabs

Katrine Kristensen
Small eye necklace silver
USD436
  • OUT OF STOCK
Katrine Kristensen
Egypt earring small gold
USD137
Katrine Kristensen
Maxi halfsun silver
USD96
Katrine Kristensen
Maxi halfsun gold
USD132
Katrine Kristensen
Medium halfsun gold
USD108
Katrine Kristensen
Medium halfsun earring silver
USD80
  • OS
Katrine Kristensen
Thick Teardrop
USD245
  • OS
Katrine Kristensen
Large Melted Ring
USD312
  • OS
Katrine Kristensen
Thin Liquid Ring
USD90
  • OS
Katrine Kristensen
Snake Earring
USD90
  • OS
Katrine Kristensen
Large Spiral Earring
USD102
  • OS
Katrine Kristensen
Spiral Earring
USD102
  • OS
Katrine Kristensen
Small Half Sun
USD54