Terms of use

• Firma navn: HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS
• Juridisk navn: MMTHMSIIH APS
• Firma type: APS
• CVR no.: 29840741
• Adresse: Gammel Mønt 14, 1117 København K
• Tel: +45 33146100
• Officiel E-mail adresse: contact@henrikvibskov.com
• Officiel web-side: www.henrikvibskovboutique.com

(ENGLISH BELOW)
VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN - DANSK


Hjemmesiden ejes og drives af HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS, CVR nummer 29840741 i Danmark.

Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden ejes af HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS 
i Danmark eller tilknyttede partnere eller selskaber. 
Alle navne, mærker, varemærker og logoer er ophavsretsbeskyttede og må kun benyttes med tilladelse fra HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS 
Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS eller deres tilknyttede partnere eller selskaber.

Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere,
distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra henholdsvis
 HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS eller deres tilknyttede partnere og selskaber. 
HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS yder ingen garanti for nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Vi kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden.
 HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS forbeholder sig ret til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.
 Hvis hjemmesiden indeholder links til tredjepartssider, yder HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS ingen garanti for indholdet på sådanne tredjepartssider.

Linkene stilles til rådighed som en service til brugerne, og besøg på de linkede tredjepartssider sker på brugerens eget ansvar.


PERSONDATAPOLITIK

Denne politik forklarer hvilke, hvordan og hvorfor vi indsamler informationer om dig når du besøger vores hjemmeside, køber en vare(r) via hjemmesiden, eller enten tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter en brugerprofil. Vi tager dit privatliv meget alvorligt og hos os holder vi dine oplysninger sikre.

1. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvorledes www.henrikvibskovboutique.com indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Henrik vibskov´s hjemmeside, www.henrikvibskovboutique.com. Henrik Vibskov er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Henrik Vibskov skal ske via kontaktoplysningerne anført nederst på denne side, under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Henrik Vibskov om dig, med hvilke formål og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens art 6, stk. 1, litraf.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, herunder fornavn, efternavn, tlf. nr, e-mail adresse, adresse, betalingsmåde, evt. ordrekommentar, oplysninger om hvilke produkter du har købt og eventuelt har returneret, hvilken betalingsmetode du har valgt, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. reklamere, over en købt vare(r). Oplysninger om dine køb, behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at forhindre svindel på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn og e-mail adresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, med særlige fordele og til direkte markedsføring via mail, hvor vi kan informere dig om vores produkter, begivenheder, nye varer og invitationer. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du her dit særskilte samtykke til, at vi må sende dig direkte mails.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litraf.

2.4 Når du opretter en bruger-profil på vores hjemmeside, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail adresse og kodeord. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt, tidligere købshistorik. Dit kodeord er privat, og ikke noget vi lagrer eller kan se, da et oprettede kodeord er personligt, og derfor anonymiseret og beskyttet.

Formålet er at give vores kunder en automatisk kundeservice og brugervenlighed på vores hjemmeside, hvor der er mulighed for at se ordrehistorik og tidligere køb, og automatisering af udfyldelse ved check-out på navn og adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningsens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give et særskilt samtykke til at du acceptere at vi lagre disse oplysninger om dig, med formålet som er beskrevet.

3. Hvem giver vi dine personoplysninger videre til?

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til vores valgte leverandører, herunder PostNord og DHL, eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Disse personoplysninger videregives, for opfyldelse af kontrakt (forordningens art. 6, stk. 1, b), dvs. for at vi kan levere den ønskede vare(r) til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af vores hjemmeside, logistik, udsendelse af nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder til retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Tre af disse databehandlere, Google Analytics v/Google INC, The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp og Facebook, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S Privacy Shield. En kopi af certificeringen af disse tre databehandlere kan findes her:

Google Analytics c/Google LLC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A...

Facebook, INC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=A...

4. Hvad er dine rettigheder?

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysninger stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning tiSHOP. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din profiloprettelse på vores hjemmeside, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jft. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på shop@henrikvibskov.com

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klager kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Hvor langtid opbevarer vi dine personoplysninger?

Personoplysninger som er indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på vores hjemmeside jfr. pkt. 2, vil automatisk blive slettet efter 2,5 år efter du har foretaget dit køb, denne slags persondata gemmes i 2,5 år for at vi kan opfylde reklamationsretten. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Alle oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af vores brugerprofil, slettes af dr. Adams efter anmodning af dig. Såfremt en bruger slettes, foretages automatisk anonymisering af brugerens ordrer efter 2,5 år i forbindelse med at vi kan opfylde reklamationsretten, dog uden tilknytning til den tidligere oprettet brugerprofil.

Såfremt du ønsker at slette din brugerprofil på vores hjemmeside, bedes du kontakte os på shop@henrikvibskov.com hvor vi herefter vil slette alt din persondata oplyst ved oprettelse af brugerprofil på vores hjemmeside, og samtykket vil her være ophævet.

6. Sikkerheden af dine personoplysninger
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

Henrik Vibskov er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Henrik Vibskov
Gammel Mønt 14
1117 Copenhagen k
Denmark

8. Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller oprettet en brugerprofil på vores hjemmeside, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af vores hjemmeside, og din personoplysninger kan blive slettet.

9. Versioner

Dette er version 1 af henrik Vibskov dateret d. 24 Maj 2018.


SALGSBETINGELSER


Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra
 


HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS


Cvr no.: 29840741


Gammel Mønt 14

1117 København K


DanmarkCVR nummer 29840741 i Danmark, til kunder, der bestiller varer på www.henrikvibskovboutique.com eller en anden anvist side under Henrik Vibskov Boutique online shop.


1. Kontraktsindgåelse


Henrik Vibskov Boutique forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på Henrik Vibskov Boutique online shop.

En endelig og bindende aftale mellem dig og Henrik Vibskov Boutique foreligger, når din ordre er blevet bekræftet af Henrik Vibskov Boutique.

Henrik Vibskov Boutique sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren,
 som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.
Du kan udelukkende købe produkter på Henrik Vibskov Boutique online shop som privat forbruger, dvs. ikke som erhvervskunde.


2. Priser og betaling


Alle priser oplyses inklusive dansk moms og andre danske afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på Henrik Vibskov Boutique online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.

Udenlandsk told, import afgifter og moms som lægges til ordren når pakken når sin leveringsadresse uden for Danmarks grænser betales af modtageren af ordren. 
Henrik Vibskov Boutique har ingen control over disse udgifter og Henrik Vibskov Boutique kan ikke forudse hvad de måtte være. Told, import og moms afgifter skifter meget fra land til land.

Du kan med fordel kontakte dit lokale told kontor for at få nærmere information om dette. Alle ordre sendes fra Danmark.
 Ved bestilling af varer på Henrik Vibskov Boutique online shop tillægges et beløb på højst 172,- DKK for forsendelse, uanset antallet af købte varer.

Henrik Vibskov Boutique tager forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Henrik Vibskov Boutique online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser baseret på januar 2015 priser i Danmark.
 Bemærk at enkelte banker pålægger et udlandsgebyr på transaktioner i vores onlineshop. Dette gebyr opkræves af banken og Henrik Vibskov Boutique kan ikke refundere det.

For flere informationer, kontakt venligst din bank.
 Hvis du betaler i rater, skal ændringer i gebyrer eller pålægning af nye gebyrer varsles med rimelig frist før ikrafttrædelsen.

Vi modtager følgende kort: Dankort, Visa, Mastercard


Din betaling bliver hævet fra din konto efter din ordre er afsendt.3. Levering


Henrik Vibskov Boutique forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at købe via Henrik Vibskov Boutique online shop. Henrik Vibskov Boutique er derudover ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

Henrik Vibskov Boutique accepterer og afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 2 hverdage. Den sædvanlige leveringstid er to til fire hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen.
 Leveringer uden for Danmark kan dog lægge et par dage til leveringstiden. Henrik Vibskov Boutique levere til hele verden.

Leveringspriser


COUNTRY   DHL EXPRESS DHL ECONOMY POST DANMARK
           
DENMARK   13 EUR   N/A 8 EUR
SE/DE/NL   20 EUR   12 EUR N/A
REST EU   24 EUR   14 EUR N/A
NORWAY/SWITZERLAND   25 EUR   16 EUR N/A
US   27 EUR   N/A N/A
REST OF THE WORLD   36 EUR   N/A N/A

Leveringstider:

DHL EXPRESS

Meste af Europa og USA: Levering indenfor 2-4 dage*
Resten af verden: Levering indenfor 3-7 days*

UPS EXPRESS ECONOMY

Meste af Europa og USA: Levering indenfor 2-4 dage*
Resten af verden: Levering indenfor 3-7 days*

* Leveringstiderne er vejledende og baseret på hvornår ordren er modtaget. Henrik Vibskov Boutique kan ikke tage ansvar for forsinkelser pga. told og betalingsoverførsler.

Told & afgifter

KUNDER INDENFOR EUROPA, USA, CANADA, KINA, AUSTRALIEN, HONG KONG, TAIWAN, SCHWEICH OG JAPAN.

Vi dækker udgiften til importafgifter til de ovennævnte lande. Du vil ikke modtage en ekstra regning fra kureren. Hvis du bestiller fra din egen importzone zone eller land, vil importafgifter ikke blive pålagt, dog kan du blive nødt til at betale moms eller lokal moms. For Storbritannien og USA, er disse medtaget ved kassen.

Alle andre kunder

For alle andre kunder, er importafgiften ikke inkluderet i priserne, du ser online. Du skal derfor betale importafgifter ved modtagelsen af din ordre eller på et senere tidspunkt afhængigt af din toldmyndighed. Du vil ikke betale moms eller omsætningsafgift, men der kan være andre lokale skatter, som du skal betale for at modtage din bestilling.

4. Fortrydelsesret 


Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.
 
Returret og Reklamation


§ Returretten gælder på alle produkter købt i vores online shop.


§ Kunden har 14 dage til til at fortryde sit køb og herefter 14 dage til at returnere varen.


§ Perioden beregnes normalt fra datoen for modtagelse af varen eller første leverance.


§ Kunden kan fortryde sit køb selvom varen er brugt.


§ En vare er brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.


§ Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En eventuel værdiforringelse får kunden IKKE retur.


§ Kunden har ret til at modtage visse oplysninger, herunder om fortrydelsesret og den købte vare. Returretsperioden løber først fra datoen for modtagelse af disse oplysninger skriftligt (for eksempel pr. brev eller e-mail).
Perioden udløber dog senest tre måneder efter datoen for modtagelse af varen.


§ Skulle returretsperioden udløbe på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder fortrydelsesretten frem til den efterfølgende hverdag.
 


HVORDAN ANNULLERES AFTALEN?


§ Varen(erne) skal returneres til Henrik Vibskov Boutique før udløbet af returretsperioden. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Henrik Vibskov Boutique, før udløbet af returretsperioden. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.

§ Med mindre andet er aftalt, dækker kunden omkostninger til returforsendelse af varerne (porto/fragt). Hvis Henrik Vibskov Boutique ifølge kontrakten har foretaget erstatningslevering på grund af, at den pågældende vare ikke kunne leveres som forudsat, skal Henrik Vibskov Boutique dække udgifterne til returnering af varerne.

§ Varer returneres til Henrik Vibskov Boutique på følgende adresse:

Varer bedes returneret til:
 Navn: Henrik Vibskov Boutique
 Adresse: Gammel Mønt 14, 1117 København K.
 
Der er også mulighed for at håndhæve fortrydelsesretten ved at nægte levering af varen eller undlade at afhente den på postkontoret, m.v.
 
Betingelser for udtræden af aftalen
. Det er en generel betingelse for annullering af aftalen, at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering, mødes dette krav ikke, sker en væsentlig værdinedskrivelse af varen.
 


5. Reklamation / Kvalitetsgaranti
Hvis en vare er tilskadekommen under transport har fabrikationsfejl eller andre mangler der er opstået inden for 24 måneder bedes du venligst kontakte Henrik Vibskov Boutique kundeservice hurtigst muligt på shop@henrikvibskov.com
I tilfælde af fejl og mangler ved en modtagen vare skal vi meddeles herom inden for en rimelig tidsfrist efter en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret.
 Meddelelse om fejl og mangler i forbindelse med et køb kan under ingen omstændigheder fremsættes senere end 2 år fra købsdato.6. Ansvar


Henrik Vibskov Boutique er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure.
 Så længe en force majeure situation foreligger, er Henrik Vibskov Boutique fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

Henrik Vibskov Boutique’s erstatningsansvar ved alle erstatningskrav, herunder skadeserstatning, undtaget i tilfælde af retsstridige formål eller grov forsømmelighed,
og i tillæg til ovenstående, er begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt, og som tvisten omhandler.
 
Ovenstående beløbsmæssige begrænsning vil være gældende uanset begrundelsen for tvisten og omfatter alle erstatningskrav baseret på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrud, bøder, konventionalbod og/eller bod.
 Henrik Vibskov Boutique påtager sig produktansvar over for forbrugerne ifølge gældende lovgivning og uden begrænsning.
 
 


Terms & Conditions

• Company name: HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS
• Legal name: MMTHMSIIH APS
• Type of company: APS
• CVR no.: 29840741
• Address: Gammel Mønt 14, 1117 København K
• Tel: +45 33146100
• Official e-mail address: shop@henrikvibskov.com
• Official web-site: www.henrikvibskovboutique.com

TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE WEBSITE - ENGLISH
 
(Danish version above the English version)
 
The website is owned and operated by

HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS, CVR nummer 29840741 in Denmark, Gammel Mønt 14, 1117 Copenhagen K, Denmark.

All names, brands, trademarks and logos on the website are the property of HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS
 in Denmark or its associated companies and partners.
 All names, brands, trademarks and logos are protected by copyright and can only be used with permission from HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS.
 The content of the website such as text, graphics, icons, images, videos, audio files and software are the property HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS or their associated companies and partners.

Downloading content from the website is only allowed for personal, non-commercial use, provided you keep the copyright intact.
You may not copy, republish or distribute content from the website for public or commercial purposes or otherwise use the copyrighted content without permission from HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS 
or their associated companies and partners, as the case may be. HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS makes no warranties regarding the accuracy of the information on the website.
 However, you are always welcome to contact us, if you find incorrect information on the website. HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS is entitled to change the content of the website at any time without preceding notice. 
If the website links to a third party website, HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS makes no warranties for the content of the third party website.

These links are made for your convenience only, but it is at your own risk when you visit a third party website.
 
 


DATA PROTECTION POLICY

Server log files
You can not use our websites without submitting personal data. Every time you access our website, user data is transmitted by your internet browser and stored in protocol files (server log files). This stored data includes e.g. name of the site called up, date and time of the request, amount of data transferred and the provider making the request. This data serves exclusively to ensure smooth operation of our website and to improve our offering. It is not possible to assign this data to a particular person.

Collection and processing when using the contact form
When you use the contact form we will only collect your personal data (name, email address, message text) in the scope provided by you. The data processing is for the purpose of making contact. By submitting your message you agree to the processing of your transmitted data. Processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent.You can withdraw your consent at any time by contacting us without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal. We will only use your email address to process your request. Finally your data will be deleted, unless you have agreed to further processing and use.

Customer account
When you open a customer account, we will collect your personal data in the scope given there. The data processing is for the purpose of improving your shopping experience and simplifying order processing. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent. You can withdraw your consent at any time by contacting us without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal. Your customer account will then be deleted.

Data collection when you post a comment
When you comment on an article or a contribution, we collect your personal data (name, email address, comment text) only in the scope provided by you. The processing serves to allow you to comment and to display comments. By submitting the comment you agree to the processing of the transmitted data. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent. You can withdraw your consent at any time by contacting us without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal. You personal data will then be deleted.

On publication of your comment the name and email address you have enteredwill be published.

On submission of your comment your IP address will also be saved in order to prevent misuse of the comment function and to ensure the security of our IT systems. By submitting the comment you agree to the processing of the transmitted data. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent. You can withdraw your consent at any time by contacting us without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal. Your IP address will then be deleted.

Collection, processing, and use of personal data in orders
When you submit an order, we only collect and use your personal data where this is necessary for the fulfilment and handling of your requests. The provision of data is necessary for conclusion of a contract. Failure to provide it will prevent the conclusion of any contract. The processing will occur on the basis of art. 6 (1) lit. b GDPR and is required for the fulfilment of a contract with you. We will not forward your data to third parties without your explicit consent. This only excludes our service partners which we require in order to handle the contractual relationship or service providers we use to process an order. Along with the recipients named in the clauses of this data protection declaration, these may be recipients in the following categories: Shipping providers, payment service providers, merchandise management service providers, service providers for order processing, web hosts, IT service providers and dropshipping dealers. We will comply strictly with legal requirements in every case. The scope of data transmission is restricted to a minimum.

Use of your email address for mailing of newsletters
We use your email address outside of contractual processing exclusively to send you a newsletter for our own marketing purposes, if you have explicitly agreed to this. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent. You can withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal. You can unsubscribe from the newsletter at any time using the relevant link in the newsletter or by contacting us. Your email address will then be removed from the distributor.

Your data will be forwarded to a service provider for email marketing in the course of order processing. It will not be forwarded to other third parties.

Your data will be transferred to a third country, which is covered by an adequacy decision by the European Commission.

Use of your email address for mailing of direct marketing
We use your email address, which we obtained in the course of selling a good or service, for the electronic transmission of marketing for our own goods or services which are similar to those you have already purchased from us, unless you have objected to this use. You must provide your email address in order to conclude a contract. Failure to provide it will prevent the conclusion of any contract. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in direct marketing. You can object to this use of your email address at any time by contacting us. You will find the contact details for exercising your right to object in our imprint. You can also use the link provided in the marketing email. This will not involve any costs other than transmission costs at basic tariffs.

Forwarding of your email address to shipping companies for information on shipping status
We forward your email address to the shipping company in the course of contractual processing, if you have explicitly agreed to this in the order process. The forwarding is for the purpose of informing you by email on the shipping status of your order. The processing will be carried out on the basis of art. 6 (1) lit. a GDPR with your consent. You can withdraw your consent at any time by contacting us or the transport company without affecting the legality of the processing carried out with your consent up to the withdrawal.

Use of an external merchandise management system
We use a merchandise management system in the course of order processing for the purposes of contractual processing. For this purpose your personal data as collected in the course of the order will be sent to
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Germany easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst, Germany
Using PayPal
All PayPal transaction are covered by the PayPal Data Privacy Statement. You can found this at https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Cookies
Our website uses cookies. Cookies are small text files which are saved in a user’s internet browser or by the user’s internet browser on their computer system. When a user calls up a website, a cookie may be saved on the user’s operating system. This cookie contains a characteristic character string which allows the browser to be clearly identified when the website is called up again. We use cookies to make our offering more user-friendly, effective and secure. Cookies also allow our systems to recognise your browser after a page change and to offer you services. Some functions of our website cannot be offered without the use of cookies. These services require the browser to be recognised again after a page change.

Our website also uses cookies to allow us to analyse the surfing behaviour of visitors to our website.

We also use cookies to address visitors to other websites with targeted marketing relating to their interests.

Processing is carried out on the basis of § 15 (3) TMG (Telemedia Act) as well as art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in the purposes above.
The data collected in this way is pseudonymised using technological measures. It is therefore not possible to connect the data to your person. The data will not be stored together with other personal data pertaining to you. You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. Cookies will be stored on your computer. You therefore have full control over the use of cookies. By choosing corresponding technical settings in your internet browser, you can prevent the storage of cookies and transmission of the data they contain. Cookies which have already been saved may be deleted at any time. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website.
Using the links below, you can find out how to manage cookies (or deactivate them, among other things) in major browsers:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer...
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-s...

Use of Google Analytics
Our website uses the web analysis service Google Analytics by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). The processing of data serves to analyse this website and its visitors. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services to the website operator relating to website and internet use. The IP address communicated by your browser as part of Google Analytics is not associated with any other data held by Google. Google Analytics uses cookies, which make it possible to analyse your use of the website. The information generated by the cookie regarding your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. IP anonymisation is activated on this website. Google uses this to shorten your IP address beforehand within Member States of the European Union or in other signatories to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the USA and shortened there. Your data may be transmitted to the USA. Transmission of data to the USA is covered by an adequacy decision by the European Commission. Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in needs-based and targeted design of the website. You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. You can prevent the storage of cookies by choosing corresponding technical settings in your internet browser; we would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website. You can also prevent collection of the data (including your IP address) generated by the cookies and related to your use of the website by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. You can set an opt-out cookie to prevent collection by Google Analytics across devices. Opt-out cookies prevent the future collection of your data when you visit this website. You need to opt-out on all systems and devices in use for this to work comprehensively. If you click here, the opt-out cookie is set: Disable Google Analytics.
You can find more detailed information on the terms and conditions of use and data protection at https://www.google.com/analytics/terms/ and at https://policies.google.com/?hl=en.

Use of LiveZilla
Our website uses the analysis tool of LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen).The processing of data serves to analyse this website and its visitors. Data is collected and saved for marketing and optimisation purposes. A usage profile can be generated from this data under a pseudonym. Cookies may be deployed for this purpose. Cookies facilitate recognition of your internet browser. The data collected with LiveZilla technologies will not be used to identify the website user personally in future or combined with personal data on the bearer of the pseudonym without the separately issued consent of the affected party.Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in direct customer communication and the needs-based design of the website. You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. You can exercise your veto by preventing the storage of cookies via the corresponding setting in your browser. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website.

Use of the remarketing or “similar target groups” function by Google Inc.
Our website uses the remarketing or “similar target groups” function by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). This function serves to analyse visitor behaviour and visitor interests. Google uses cookies to analyse website use, forming the basis for producing interest-related adverts. Cookies allow for the recording of website visits as well as anonymised data on the use of the website. The personal data of website visitors is not saved. If you then visit another website in the Google display network you will then be shown adverts which are more likely to take previous areas of product and information interest into account. Your data may also be transmitted to the USA. Transmission of data to the USA is covered by an adequacy decision by the European Commission. Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in addressing visitors to the website with targeted marketing by displaying personalised interest-related adverts when they visit other websites in the Google display network.
You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. For this purpose you can permanently deactivate the use of cookies by following the link below and downloading and installing the plug-in: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en
Alternatively, you can deactivate the use of cookies by third parties by calling up the Network Advertising Initiative deactivation page at https://www.networkadvertising.org/choices/ and following the opt-out instructions. You can find more detailed information on Google remarketing as well as the associated data protection declaration at: https://www.google.com/privacy/ads/

Use of Google Adwords conversion tracking
Our website uses the online marketing programme “Google AdWords”, including conversion tracking. Google conversion tracking is a service operated by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). If you click on adverts placed by Google, a cookie is placed on your computer for conversion tracking. These cookies have limited validity, do not contain any personal data and thus cannot be used for personal identification. If you visit certain pages on our website and the cookie has not yet expired, we and Google can recognise that you have clicked on the advert and were forwarded to this page. Every Google AdWords customer receives a separate cookie. Therefore, it is not possible to track cookies relating to the websites of AdWords customers. The information collected using the conversion cookie serves the purpose of producing conversion statistics. This allows us to find out the total number of users who have clicked on our adverts and were forwarded to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not receive any information with which could be used to personally identify users. Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in targeted marketing and analysis of the effectiveness and efficiency of this marketing.
You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. You can prevent the storage of cookies by choosing corresponding technical settings in your internet browser. We would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website. You will then not be included in the conversion tracking statistics.You can also deactivate personalised advertising in Google’s advertising settings. You can find an introduction to this at https://support.google.com/ads/answer/2662922 You can also deactivate the use of cookies by third parties by calling up the Network Advertising Initiative deactivation page at https://www.networkadvertising.org/choices/ and following the opt-out instructions.
You will find more information as well as Google’s data protection declaration at: https://www.google.de/policies/privacy/

Use of Facebook remarketing
Our website uses the remarketing function “Custom Audiences” by Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”).This function serves to address the visitor to the website with interest-related advertising on the social network Facebook. We have implemented Facebook’s remarketing tag on our website for this purpose. This tag sets up a direct connection to Facebook’s servers when you visit our website. This informs the Facebook server which of our web pages you have visited. Facebook assigns this information to your personal Facebook user account. When you visit the social network Facebook you will then be shown personalised, interest-related Facebook ads. Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in the above purpose.
You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation.
For this purpose you can deactivate the remarketing function “Custom Audiences” here. You can find more detailed information on Facebook’s collection and use of data, your associated rights and options for protecting your privacy in Facebook’s privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Duration of storage
After contractual processing has been completed, the data is initially stored for the duration of the warranty period, then in accordance with the retention periods prescribed by law, especially tax and commercial law, and then deleted after the period has elapsed, unless you have agreed to further processing and use.

Rights of the affected person
If the legal requirements are fulfilled, you have the following rights according to art. 15 to 20 GDPR: Right to information, correction, deletion, restriction of processing, data portability. You also have a right of objection against processing based on art. 6 (1) GDPR, and to processing for the purposes of direct marketing, according to art. 21 (1) GDPR.

Contact us at any time. Our contact details can be found in our imprint.

Right to complain to the regulatory authority
You have the right to complain to the regulatory authority according to art. 77 GDPR if you believe that your data is not being processed legally.

TERMS AND CONDITIONS FOR SALE


The below terms and conditions apply to all deliveries from


HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS


Cvr no.: 29840741


Gammel Mønt 14


1117 København K


Danmark


Denmark to customers purchasing goods via www.henrikvibskovboutique.com or another designated website of HENRIK VIBSKOV BOUTIQUE, MMTHMSIIH APS online shop.


1. Conclusion of contracts


Henrik Vibskov Boutique reserves the right to claim that prices have been misprinted on the Henrik Vibskov Boutique online shop.

A final and binding agreement between you and Henrik Vibskov Boutique has been concluded when your order has been accepted by

Henrik Vibskov Boutique. Henrik Vibskov Boutique will send an order confirmation to you by email when the order has been accepted and the shipping is underway.

The order receipt received immediately after submitting the order does not constitute an order confirmation.
 You are only allowed to purchase products at Henrik Vibskov Boutique online shop if you are a consumer, i.e. not a business customer.


2. Prices and payment


All prices are stated inclusive of Danish VAT and other Danish charges. The applicable price is the one stated on Henrik Vibskov Boutique online shop in respect of the relevant product on the date of placing the order.

Any customs or import duties are charged once the order reaches its destination country and must be paid by the recipient of the order. 
We have no control over these charges and cannot predict what they may be. Customs policies vary widely from country to country.
You may want to contact your local customs office for further information. All orders are sent from Denmark.
When ordering products via Henrik Vibskov Boutique online shop, an amount of maximum 0 DKK will be added in payment of shipping costs, regardless of the number of goods purchased.

Henrik Vibskov Boutique reserves the right to amend prices, fees and/or other costs stated on Henrik Vibskov Boutique online shop at any time e.g. due to changes in VAT-rates or other public fees and charges,

increase in cost level, or as a result of the usual development in retail prices based on June 2011 prices in Denmark.
 
You can use the following payment cards on the webshop: Dankort, Visa, Mastercard


You will be charged after your order has been shipped.

3. Delivery


Henrik Vibskov Boutique reserves the right to exclude persons from purchasing via Henrik Vibskov Boutique online shop.

Furthermore, Henrik Vibskov Boutique has no obligation to deliver goods which are out of stock.

Henrik Vibskov Boutique will usually accept the order and ship the order within 48 hours on working days. Henrik Vibskov Boutique cooperates with DHL.
The usual time of delivery is 2-4 weekdays calculated as from the time of dispatching the order confirmation but this may vary from country to country.


Henrik Vibskov Boutique delivers worldwide.


Delivery prices


COUNTRY   DHL EXPRESS DHL ECONOMY POST DANMARK
           
DENMARK   13 EUR   N/A 8 EUR
SE/DE/NL   20 EUR   12 EUR N/A
REST EU   24 EUR   14 EUR N/A
NORWAY/SWITZERLAND   25 EUR   16 EUR N/A
US   27 EUR   N/A N/A
REST OF THE WORLD   36 EUR   N/A N/A

Shipping Times:

DHL EXPRESS

Most of Europe and USA: delivery within 2-4 days*

Rest of the world: delivery within 3-7 days*

UPS ECONOMY

Most of Europe and USA: delivery within 2-4 days*
Rest of the world: delivery within 3-7 days*

* Shipping times are to be used as a guide only and are based on time from order. Henrik Vibskov Boutique cannot take responsibility for delays due to customs clearance or payment transaction.

Duties & Taxes

CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION, USA, CANADA, CHINA, AUSTRALIA, HONG KONG, TAIWAN, SWITZERLAND and JAPAN.
We cover the cost of import duties to the above countries. You will not receive an additional bill from the courier. If you are ordering from within your own customs zone or country, import duties will not be applicable, however, you may have to pay VAT or local sales taxes. For the UK and the USA, these are included at the checkout.

All other customers

For all other customers, import duty is not included in the prices you see online. You may have to pay import duties upon receipt of your order or at a later date depending on your customs authority. You will not have to pay VAT or sales taxes, but there may be other local taxes that you need to pay to receive your order.

4. Right of withdrawal
 


You have a right to withdraw from the contract entered into pursuant to legislation on distance contracts.
 
COOLING-OFF PERIOD


§ The cooling-off period for all products bought in our online shop is 14 days.


§ As a general rule, this period is calculated as from the date on which you received the good or the first delivery.


§ Henrik Vibskov Boutique must be given clear notice, in writing, which states their right to cancel within the 14-day period.


§ when clear notice has been given, the customer has 14 days to return the goods.


§ You have a right to receive certain information, including information on the right of withdrawal and on the good purchased. 
The cooling-off period does not start running until you have received such information in writing (for example by letter or email).
 The period, however, expires no later than three months after the date on which you received the good.


§ In the event that the period expires on a holiday, Saturday, Constitution Day, on 24 December or 31 December, you may withdraw from the contract on the following weekday.
 HOW DO YOU WITHDRAW FROM THE CONTRACT?


§ Before expiry of the cooling-off period, you must return the goods received to Henrik Vibskov Boutique.

Withdrawal from the contract will be deemed in due time if, before expiry of the period, you have handed over the goods to the postal services
or other services having undertaken to be in charge of the dispatch of the goods to Henrik Vibskov Boutique.


If you wish to retain proof that you have withdrawn from the contract in due time, you may for example keep the receipt stating that you have
handed over the goods to the postal services, etc., for the purpose of dispatch.§ Unless otherwise agreed, you must pay the costs incidental to the return of the goods (postage/freight).
 If Henrik Vibskov Boutique, according to the contract, has made replacement delivery due to the circumstance that the relevant good could not be delivered in its entirety, the costs incidental to the return of the goods must, however, be paid by Henrik Vibskov Boutique.

§ Henrik Vibskov Boutique's name and address where to the goods must be returned:

Please return the goods to:


Name: Henrik Vibskov Boutique


Address: Gammel Mønt 14, 1117 Copenhagen K, Denmark.


You may also withdraw from the contract by not receiving the goods or failing to pick up the goods at the post office, etc.
 
Conditions for withdrawal from the contract
A general condition is that you can return the goods in essentially the same state and volume they were in upon your receipt.If this demand is not met, a significant decrease of value of the good will happen.5. Notification in case of non-conformity of goods


If items are classified as faulty, were received damaged or have manufacturing fault that occurred within a 24 months time frame after purchase, please contact our customer service immediately at: shop@henrikvibskov.com
Any errors or defects in the good received must be claimed within reasonable time after such errors or defects were or should have been ascertained. In all cases, 
you must provide notice of any lack of conformity of purchase no later than two years from the purchase date.
 


6. Liability


Henrik Vibskov Boutique is not liable for delays or for non-performance due to force majeure. For as long as a force majeure situation persists, Henrik Vibskov Boutique is relieved from performance of its obligations.

Henrik Vibskov Boutique 's liability for any and all claims, including damages is in any circumstances, except in case of unlawful intent or gross negligence, and in addition to the above,
limited to an amount equal to the price of the good purchased by the customer relating to the dispute. The aforesaid monetary limitation applies irrespective of the basis hereof and includes claims based on
acts of negligence, strict liability, breach of warranties, penalties, liquidated damages and/or punitive damages.
Henrik Vibskov Boutique assumes product liability vis-a-vis consumers under applicable law without any limitations.