Katrine Kristensen

Primary tabs

  • OS
Katrine Kristensen
Large Spiral Earring
USD102
  • OS
Katrine Kristensen
Small Half Sun
USD54
  • OS
Katrine Kristensen
Snake Earring
USD90
  • OS
Katrine Kristensen
Thick Teardrop
USD102
Katrine Kristensen
Large Melted Ring
USD312
  • OS
Katrine Kristensen
Thin Liquid Ring
USD90
  • OS
Katrine Kristensen
Big eye necklace silver
USD572